საქმიანობა

  • ჰიდროელექტრონიკა
  • ქარის ენერგია
  • ვაჭრობა